Kontakt

Puge Bibelskola

Kontakt

Mokyrkan i Hova är kontaktförsamling för Bibelskolan i Puge.


Adressen är:


Mokyrkan

Parkgatan 4

548 31  HOVA.


E-post: bitte@mokyrkan.se

P.giro: 78 03 29-9

B.giro: 5059-4647

OBS! Märk inbetalningar med "Puge"