Information

Puge Bibelskola

Information

Alltsedan 1957 har det bedrivits bibelundervisning och ordnats olika seminarier och konferenser i Puge.

Från början var kurserna på tre månader, men sedan 2001 anordnas ett-åriga kurser. Dessa ett-åriga kurser är numera ett krav för att man sedan ska kunna studera vidare på 3-åriga pastorsutbildningar.

Bibelskolan drivs idag i samarbete med församlingar inom det tanzanianska pingstsamfundet PCUT (Pentecostal Churches Union in Tanzania), Pingsförsamlingarnas gemenskap i Tanzania. I Tanzania finns det idag många olika pingstsamfund. Därför välkomnar man elever  från olika samfund och kyrkor.

Bibelskolans arbete leds av rektor tillsammans med en ledningsgrupp.

Under alla år har skolan i Puge fått ekonomiskt stöd från svenska församlingar, enskilda och dessutom olika punktinsatser av privatpersoner.