Historik

Puge Bibelskola

Historik

Missionär Olof Bäcknäs uppförde 1956 tre byggnader, vilka skulle användas för en permanent Bibelskola inom Svenska Fria Missionen. Svenska Fria Missionen bestod av missionärer utsända av skandinaviska frikyrkoförsamlingar. Kostnadsberäkningen för bygget var 12´000:- svenska kronor. Man konstaterade i ett uttalande då, att Bibelskolan inte var ett av de dyraste missionsprojekten, men - ett av de allra viktigaste, eftersom den skulle komma att ge stora och förblivande resultat. Pionjären Erland Dahlqvist kunde så ta emot de första eleverna vårterminen 1957. Från höstterminen 1957 välkomnades Einar  Karlsson och hans fru Cela att ta över ansvaret för Bibelskolan. Därefter har en lång rad av tanzanianska pastorer och skandinaviska missionärer undervisat på skolan.